Lidmaatschap

Inschrijven
U dient het Word document in te vullen en deze naar onderstaande persoon (ledenadministratie) per e-mail te sturen als bijlage of per post naar:

Nanne Rodenhuis
Merelstraat 52
1521 XS Wormerveer
Telefoon: 075-7720811
E-mail: ledenadministratie@cvvblauw-wit.nl

Inschrijving vindt plaats door het invullen van het inschrijfformulier. Van personen vanaf 16 jaar worden de gegevens gecontroleerd aan de hand van een geldig identiteitsbewijs met pasfoto (bijv. paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Na controle in het sportlink systeem wordt U lid.

Lidmaatschap
Het voetbalseizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daar op volgend jaar. Het lidmaatschap wordt tot wederopzegging aangegaan. Contributie is dus verschuldigd voor een heel seizoen. De betaling geschiedt ineens d.m.v. het over maken op rekening:
– NL10 INGB 0001 3235 02
– T.n.v. Penn Chr Voetbalver -Blauw-wit-
– Te Krommenie

Opzegging
Opzeggen kan alléén schriftelijk en vóór 1 juni bij de ledenadministratie nadat aan de betalingsverplichting van het afgelopen seizoen is voldaan. Na 1 juni wordt het lid geacht zijn lidmaatschap te continueren en verplicht zich daardoor tevens de contributie voor het nieuwe seizoen te voldoen.

Overschrijven van een andere vereniging naar CVV Blauw-Wit (W)
Wanneer u overschrijving van een andere vereniging naar CVV Blauw-Wit (W) wenst, dient u bij uw oude vereniging een overschrijvingsformulier aan te vragen. Bladzijde 1 en 2 van dit formulier moet volledig, voor zover dit persoonlijke gegevens betreft door uzelf en door de secretaris van de te verlaten vereniging worden ingevuld, alvorens dit bij de ledenadministratie van CVV Blauw-Wit (W). in te dienen. Hier dient ook de KNVB spelerspas bij te zitten. Niet juist ingevulde formulieren leiden tot vertraging. Voor pupillen geldt dat zij een “Verklaring speelgerechtigheid pupillen” moeten ophalen en dat samen met het inschrijfformulier van CVV Blauw-Wit (W) moeten inleveren bij de ledenadministratie.

Overschrijven van CVV Blauw-Wit (W) naar een andere vereniging.
Wanneer u overschrijving naar een andere vereniging wenst, dient u bij de ledenadministratie van de CVV Blauw-Wit (W) een overschrijvingsformulier aan te vragen. Bladzijde 1 en 2 van dit formulier moet volledig, voor zover dit persoonlijke gegevens betreft door uzelf en door de secretaris (c.q. ledenadministratie) van de CVV Blauw-Wit (W) worden ingevuld, alvorens dit bij de ledenadministratie van de nieuwe vereniging  in te dienen.  Voor pupillen geldt dat zij een “Verklaring speelgerechtigheid pupillen” moeten ophalen en die inleveren bij de nieuwe vereniging.

Bij het verlaten van de CVV Blauw-Wit (W) wordt nagegaan of er sprake is van contributieschuld of -achterstand en/of openstaande boetes. Bij overschrijving naar een andere vereniging zal alsnog de verschuldigde contributie worden geïnd voordat medewerking aan de overschrijving wordt verleend. Bij het niet nakomen van uw verplichting wordt een aantekening op het overschrijvingsformulier gemaakt t.b.v. de KNVB. Om uw overschrijving goed te kunnen regelen verzoeken wij u ruim voor de sluitingsdatum van 31 mei contact op te nemen met de ledenadministratie op telefoonnummer 075-7720811 of e-mailen naar ledenadministratie@cvvblauw-wit.nl.

Contributie 2015-2016
Betaal op tijd want bij elke aanmaning wordt extra administratiekosten in rekening gebracht. Leden die niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan zijn uitgesloten van alle clubactiviteiten. Bij overschrijving naar een andere vereniging zal alsnog de verschuldigde contributie en/of boetes worden geïnd voordat medewerking aan de overschrijving wordt verleend.

Peildatum is 01 juli Tot. bedrag spelende leden Tot. bedrag niet-spelende leden
Jonger dan 6 jaar
 
€ 29,-
 
€ 29,-
6 tot 12 jaar
 
€ 72,-
 
€ 60,-
12 t/m 15 jaar
 
€ 89,-
 
€ 60,-
16 en 17 jaar
 
€ 106,-
 
€ 60,-
Studenten -18 jaar
 
€ 106,-
 
€ 60,-
18 t/m 64 jaar
 
€ 140,-
 
€ 60,-
Ouder dan 65 jaar
 
€ 37,-
 
€ 37,-

Voor spelende senioren leden word een vergoeding van € 20,00 waskosten geheven. Er zit € 2,50 administratie kosten bij de contributie ingerekend.

Wilt u eerst nader kennismaken met de club, kom dan eens langs. Het verplicht u tot niets.

Bestuur CVV Blauw-Wit (W)