Klaverjassen

Nanne Rodenhuis 06-29344096 E-mail
Corry Wakker 075-6425910  
Fred Sminia 06-47555734