• Algemene Ledenvergadering

  Algemene Leden Vergadering, maandag 18 november, aanvang 20.00 uur.

  Maandag 18 november houden we onze algemene ledenvergadering. Wij leggen dan verantwoording af voor het bestuursbeleid 2018-2019 en hopen ook een paar nieuwe bestuurders en commissieleden te begroeten. Jullie zijn van harte welkom.

  Agenda

   

  1)    Opening

   

  2)    Afmeldingen en mededelingen

   

  3)    Vaststellen notulen extra ALV 23-11-2018

   

  4)    Beleid/Wijzigingen bestuur

   

  5)    Financieel Jaarverslag penningmeester/kascommissie

   

  6)   Verslagen diverse commissies

   

  7)    Jubilarissen/benoemingen

   

  8)    Blauw-Witter van het Jaar/Talent of the Year

   

  9)    Rondvraag

   

  10)  Sluiting

   

  Bestuur CVV blauw-Wit