• ALV verplaatst naar 27 november 2020

  Beste leden,

   
  De algemene ledenvergadering (ALV) moeten we door Coronaregels helaas digitaal via ZOOM organiseren. Dit is jammer. Langer uitstellen willen we echter niet, want het nieuwe bestuur moet met mandaat aan de slag kunnen. Het bestuur beroept zich in deze op de uitgevaardigde noodverordening 'ALV' vanuit de overheid.
   
  We gaan de ALV als volgt organiseren:
  Per mail heeft u 14 november de vergaderstukken ontvangen
  - jaarboekje 2019-2020 met daarin verslag vorige ALV , de financiele verantwoording en de verslagen van de commissies
  - aangepaste agenda (jubilarissen en benoemingen helaas op een later moment)
   
  Wil je de ALV bijwonen via ZOOM?
  Meld je dan aan via alv@cvvblauw-wit.nl
  Aanmelders ontvangen een link voor zoommeeting/ALV 
  Heb je een vraag?
  Stel deze svp vooraf via alv@cvvblauw-wit.nl. Deze vragen worden zoveel mogelijk tijdens de ALV behandeld en/of per mail terug gekoppeld. Vragen kunnen jullie tot uiterlijk woensdag 25 november 18.00 uur indienen.
   
  Bestuur CVV Blauw-Wit