• In memoriam Joop Hagedoorn

    Op 28 juli j.l. is ons oudste lid Joop Hagedoorn ons ontvallen. Joop is 94 jaar geworden. De laatste jaren woonde Joop in het verzorgingstehuis Mennistenerf te Zaandam

    Joop werd pas op zijn 63ste lid van onze club omdat hij als voetbalvader was benaderd om secretaris te worden van de vereniging. Joop was secretaris van 1990-1995. Joop sloot ook direct aan bij de maandagploeg nadat hij met pensioen ging. Hij werkte als consulent bij de Vakopleiding Schilders en heeft zelf de kwast voor Blauw-Wit meer dan verdienstelijk gehanteerd. Joop was geen schilder, maar meester-schilder en een kunstenaar als decorschilder. Gedurende vele jaren heeft Blauw-wit van hem mogen profiteren door ca. tweehonderd handgeschilderde reclameborden, die hij heeft gemaakt. Geen logo was hem te moeilijk en hij had ook nog fraaie eigen ontwerpen.

    Zijn zoons Henk en Andre speelden in de jeugd en later in de selectie. Henk hield het lang vol en speelde nog boven zijn veertigste levensjaar in het eerste. De goede genen van Pa, die veel wedstrijden volgden.

    Joop was een vriendelijke en bescheiden man, die zich meer dan verdienstelijk heeft gemaakt voor onze club. In 1997 werd Joop Hagedoorn benoemd tot Blauwwitter van het Jaar. In 2012 lid van Verdienste en in 2015 werd hij gehuldigd voor het 25 jarig lidmaatschap. Het bestuur is dankbaar voor al zijn werkzaamheden en wenst de familie een passend afscheid en dierbare herinneringen toe. Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

    Onderstaand 1 van de kunststukjes van Joop Hagedoorn, handgeschilderde reclamebord.