• In memoriam Willem van Dijk

  Op 1 juni 2021 is onze oud-voorzitter en Erelid Willem van Dijk overleden. Willem is  85 jaar oud geworden.

  Blauw-Wit betekende veel voor Willem en Willem heeft veel voor Blauw-Wit betekend. Dat geldt eigenlijk voor alle broers, met name ook voor Gert en Aart.

  Willem was in mijn beleving altijd voorzitter, ook als hij het niet was. Willem heeft tientallen jaren van zijn leven energie gegeven aan Blauw-wit. Onze club is opgericht in 1934, een jaar later is Willem van Dijk op de Veluwe geboren. Het gezin met 11 kinderen verhuisde naar de Zaanstreek. Als tiener startte Willem zijn voetballoopbaan bij KZVV, de Koog Zaandijk Voetbal Vereniging op christelijke grondslag. Als snel koos hij echter samen met zijn broers voor CVV Blauw-Wit. Volgens eigen zeggen speelde hij niet onverdienstelijk, broer Gert zou zeggen ‘tamelijk’ verdienstelijk. Willem speelde met belangrijke spelers als Dirk van Bergen, Mart Maarseveen, Jaap Mantel, Willem Kriek en vele anderen. Een gouden generatie, die nog niet beschikte over luxe kleedkamers, voetbalvelden als biljartlakens en een prachtig clubhuis. Maar deze mannen deden al wel aan de derde helft bij locaties als café Sman, het verenigingsgebouw in Wormer (bij ene zwarte Jossie) en café Mastenbroek in Purmerend.

  Willem hield van organiseren, niet zo gek als je van professie organisatieadviseur bent bij Albert Heijn. Willem had ook graag de regie in handen, een bijrol paste Willem niet. Dat de van Dijken ook wel van een feestje houden, bleek al in 1959 toen hij samen met de broers Jannes, Gert, Aart en Aalt het 25 jarig jubileum van Blauw-Wit organiseerden en er een prachtig jubileumnummer van het clubblad verscheen. Vele jubilea volgden met festiviteiten en acts waar je u tegen zegt. Bij het 75 jarig jubileum in 2009  organiseerde de jubileumcommissie o.l.v. Willem een veelzijdig jubileumprogramma en leverden zij ook een fraai jubileumboek. Nog steeds is dit het naslagwerk over de Blauw-wit geschiedenis. Vijftig jaar feesten, activiteiten en jubilea organiseren bij Blauw-Wit  en dat meestal onder leiding van Willem. Wat een mirakel.

  Willem hield naast organiseren ook van besturen, eveneens een van Dijk kwaal. De huidige bestuurskamer, die momenteel gerenoveerd wordt, heet niet voor niets de van Dijkenkamer. Willem werd in 1975 de opvolger van Jan Rijken, destijds de jongste voetbalvoorzitter van Nederland.

  Willem was 8 jaar voorzitter, maar hield daarna op zondagochtend bij de koffie bij moeder van Dijk ‘vinger aan de pols’ want de voorzittershamer werd overgedragen aan broer Gert, die liefst 11 jaar de Blauw-wit-kar heeft getrokken. We kunnen gerust stellen dat de van Dijken decennia lang aan het roer hebben gestaan bij Blauw-Wit. In de politiek zou dit tegenwoordig de van Dijk doctrine worden genoemd.

  Willem heeft de vereniging (mede) vorm gegeven en heeft bij veel zaken een belangrijke rol gespeeld, ik noem er drie:

  -          Sponsoring, samen met Jan Rijken werd een nieuwe belangrijke geldbron gevonden. Later haalde broer Gert zakenpartner Sunmaid binnen als internationale sponsor voor Blauw-wit.

  -          Willem hield van gezelligheid en heeft samen met o.a. Jan Rijken,  Nico Kat en anderen een grotere, professionele kantine gerealiseerd. Wederom een inkomstenbron extra voor de club.

  -          Privatisering van het complex in 1994. Van groot belang voor het financiële fundament van de vereniging en de kwaliteit van het complex.

  Willem besteedde veel tijd aan zijn cluppie. Maar gelukkig hebben Linda en Hennie ook van zijn aanwezigheid mogen genieten. Linda speelde overigens – niet onverdienstelijk – jarenlang bij de Dames van Blauw-Wit en Hennie kwam graag mee naar Blauw-wit. Zij genoten de laatste jaren van de nieuwjaarsrecepties, familietoernooien en de bezoekjes aan de Maandagploeg. Willem heeft als opvolger van Aart nog de nodige archivaristaken verricht.

  De gezondheid werd echter brozer en in april 2020 vertelde Willem mij dat Hennie naar de Oostergouw ging verhuizen. Door de Corona-regels werd het contact nog lastiger gemaakt. In oktober vorig jaar hadden we contact over zijn reclamebord, in plaats van het kleine bordje bij het miniveld, wilde hij een groot bord op het A-veld. Met voor de meeste leden de onbekende ‘bedrijfsnaam’ Wihovadiho. Dit mysterieuze bord laten we staan als eerbetoon aan Willem.

  Blauw-Wit is Willem veel dank verschuldigd voor de tientallen jaren vrijwillige inzet voor zijn club. Het erelidmaatschap heeft hij met trots gedragen. Tot slot wensen wij Hennie, Linda en familie sterkte toe, maar vooral veel ook dierbare herinneringen.