• Jubilarissen en benoemingen

  Op de Nieuwjaars Instuif konden we nog een drietal jubilarissen in het zonnetje zetten:

  50 jaar lid: Piet Boonstra
  40 jaar lid: Hennie Tuite (helemaal uit Elst gekomen)
  40 jaar lid: Pieter de Haan (43 jaar lid)

  Tot Blauwwitter van het Jaar werd benoemd: Simon Kramer

  Blauwwitter van het Jaar, seizoen 2017/2018. Onder andere:
  - Initiatiefnemer van het project 2020, de sportieve weg terug van de BW-selectie
  - Mede-initiator van de Club van Honderd
  - Met kleine kerngroep aanjager voor de ledengroei, m.n. bij de selectie (+12 man)
  - Hoofdredacteur van de presentatiegids
  - Duwer bij het ontstaan van de O-8
  - hoofd VTZ

   Tot Lid van Verdienste werd benoemd: Enne van der Schaaf

  Op de laatste jaarvergadering trad onze bestuurder, accommodatieman af, na vele jaren trouwe dienst. De verdiensten van Enne zijn niet kort te omschrijven, maar Enne was meerdere periodes actief als bestuurder, vele jaren lid van de elftalcommissie, 12 jaar bestuurder namens AC en elftalleider van BW3. Bovendien al bijna 60 jaar aan de club verbonden. Nu Enne als bestuurder is afgezwaaid, kunnen we hem eindelijk benoemen tot Lid van Verdienste!