• Beste Blauwwitters,

  Met ingang van 4 mei (jeugd) en 11 mei (senioren) mag er onder bepaalde condities weer gesport/getraind worden. Hiertoe zijn door de NOCNSF, KNVB en Gemeente Zaanstad allerlei protocollen gemaakt, die wij als bestuur, lid en sporter moeten naleven.

  Los van het protocol dat de vereniging moet volgen, zijn er ook regels opgesteld voor de spelers / ouders. Het volledige protocol, welke is opgesteld vanuit de Gemeente Zaanstad, kunt u lezen op de website en facebookpagina van Blauw-Wit en in de team/trainingsapp.

  Wij verzoeken u dit protocol door te lezen en ook de spelers / speelsters zelf op hun verantwoordelijkheden te wijzen.

  Wij hanteren een aangepast trainingsrooster voor het gravelveld omdat de speelvelden niet beschikbaar zijn i.v.m. onderhoud. Daarnaast kunnen we gastvrijheid bieden - indien passend -  aan verenigingen zonder een buitencomplex.

  Wij gaan ervan uit dat alle spelers, ouders en trainers de verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat iedereen weer lekker met sport bezig kan zijn. Mocht blijken dat de opgestelde uitgangspunten in de praktijk niet nageleefd worden, behoudt het bestuur zich het recht voor om de trainingen weer stop te zetten.

  Met sportieve groet,

  (Jeugd)bestuur CVV Blauw-Wit