• Veel jubilarissen op jaarvergadering

  Tijdens de ALV van vrijdag 23 november konden we veel jubilarissen huldigen. Naast jubilarissen benoemde we Milan Wegman als Talent of the Year voor zijn inspanningen bij de ledenwerving en zijn enthousiaste trainerschap bij de O8. Verder namen we afscheid van onze electricien Piet Ronitz, die het op bijna 80 jarige leeftijd rustiger aan gaat doen.

  Op papier hadden we dit jaar 15 jubilarissen.

  De volgende jubilarissen waren aanwezig:

  60 jaar: Jaap de Vries

  50 jaar: Jan Hendrik de Boer

  40 jaar: Bram Renaud, Martijn Bakker, Roland Bootsman, Mark Bootsman, Martin Krijgsman,

  25 jaar: Bertus Spanjersberg

  Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn. We houden dus nog een huldiging over voor de Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2019.